Motyw narodu

Naród definiowany jest różnie. Jako związek terytorialny, językowy, polityczny, jako przynależność do tej samej tradycji kulturowej i historycznej. Przede wszystkim jednak jest to wspólnota, której członkowie czują się jej członkami, utożsamiają się z nią. Nie zależy ona od pozycji zajmowanej w hierarchii społecznej czy od warunków bytowych – najistotniejsze jest poczucie więzi, przynależności. I dlatego właśnie naród może istnieć bez określonego terytorium państwowego. Ludzie stanowiący naród charakteryzują się cechami, które sprzyjają pogłębianiu ich więzi: w umiłowaniu i dbaniu o dobro narodu, a także w zapisywaniu wydarzeń i kultywowaniu przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji.

Zobacz inne motywy