Motyw bogactwa

Mając na myśli bogactwo, przeciętny człowiek wyobraża sobie wielki majątek – fortunę, posiadłość lub inne dobra materialne. I właśnie marzenie o posiadaniu tego, co cenne, przysłania prawdziwe wartości i poniekąd zmusza do niemoralnych zachowań.

Już Judasz dopuścił się takiego czynu – wydał Jezusa za 30 srebrników. Marzenie o lepszym życiu i żądza posiadania kierują artystami, złodziejami, biznesmenami itd. Jednak niektórzy wyzbywają się chęci życia w luksusie, preferują bogactwo w drugim znaczeniu słowa. Może ono być różnie rozumiane: jako duża ilość czegoś np. bogactwo duchowe czy bogactwo przeżyć.

Zobacz inne motywy