Motyw upadku moralnego

Moralność, kojarzona z chrześcijańskim Dekalogiem, jest chyba najważniejszym tematem literatury, ponieważ pokazuje nie tylko, jak należy postępować, ale również to, czego robić nie wolno. Generalnie wydaje się, iż temat ten można podzielić na zagadnienia odnoszące się do upadku moralnego jednego człowieka (ewentualnie społeczeństwa żyjącego w pewnych warunkach), na pytania związane z zagadnieniami społecznymi (jak rewolucja czy totalitaryzm), oraz kwestie związane z filozofią.

Zobacz inne motywy