Motyw podróży

Podróż to jeden z najczęściej spotykanych motywów w kulturze, szczególnie silnie eksponowany w literaturze i filmie. Niemal każdy bohater dzieła kultury podejmuje w pewnym etapie swojego życia podróż lub wędrówkę. W najbardziej dosłownym rozumieniu jest to po prostu przemieszczanie się z jednego miejsca w drugie. Wówczas najistotniejsza będzie nie tyle sama podróż, ale jej pobudki czy motywacja z jednej strony oraz jej skutki i konsekwencje dla danej osoby z drugiej. Zwykle podróż przynosi postaci pewną wiedzę, służy zatem poznaniu rzeczywistości. Niekiedy wędrówka taka nie jest dobrowolna, lecz wynika z niesprzyjających okoliczności i jest wymuszona (tułaczka, emigracja). Na koniec warto pamiętać, że podróż może być rozumiana także symbolicznie. Wówczas nie jest ważna przebyta odległość, ale możliwość zadumy nad samym sobą, głębsze samopoznanie czy refleksja nad własnym życiem.

Autor:
Zobacz inne motywy