Motyw Żyda

Żydzi to naród, którego burzliwe i zarazem tragiczne dzieje wpisały się głęboko w historię świata. Przez długie lata pozbawieni byli ojczyzny, żyjąc w diasporze (rozproszeniu) aż do 1948 roku, kiedy to proklamowano państwo Izrael. Kultura żydowska jest niezwykle bogata, a opiera się niemal w całości o religię judaistyczną (najstarszą z najpotężniejszych dziś religii monoteistycznych, z której korzeni wyrosło chrześcijaństwo i islam). Wpływy Żydów w różnych państwach (szczególnie do czasów II wojny światowej) były ogromne. Będąc niekwestionowanie najlepszymi kupcami, dysponowali ogromnymi majątkami, żyjąc we względnie pozytywnych stosunkach z innymi narodami. Dopiero czasy wojny przyniosły zagładę Żydów (Holokaust), a co za tym idzie, znaczne osłabnięcie ich wpływów w państwach, które zamieszkiwali przez wieki.

Zobacz inne motywy