Motyw zwierząt

Motyw zwierząt występuje w sztuce od prawieków (przedstawienia graficzne na ścianach jaskiń, w których mieszkali pierwsi homo sapiens). Wynika to z tego, że zwierzęta nieodłącznie towarzyszą człowiekowi w jego życiu na ziemi. Przedstawienia ich w literaturze mogą mieć różny charakter. Poczynając od naturalistycznego pokazywania zwierząt, poprzez symbole z nimi związane (wiele kultur wytworzyło całe systemy symboliki zwierzęcej), po przedstawianie ich w sposób metaforyczny, personifikując je lub postaciom ludzkim nadając cechy zwierzęce.

Zobacz inne motywy