Motyw małej ojczyzny

Mała ojczyzna to miejsce szczególne istotne, z którym wiążą się najważniejsze życiowe wspomnienia. Może być to kraina lat dziecinnych, kiedy to następowały pierwsze wtajemniczenia, kiedy następowało zdobywanie wiedzy i dojrzałości. Mała ojczyzna to niewielka przestrzeń, posiadająca jednak niezwykle doniosłe znaczenie dla dalszych ludzkich losów, głęboko zapadająca w pamięć. Termin ten nie zakłada ściśle pojętych granic, może oznaczać kilka domów (lub nawet jeden) albo rozciągać się na niemal bezkresne przestrzenie. Tworzą ją bowiem nie tylko miejsca, ale i ludzie ze swoją kulturą, historią, tradycjami, wierzeniami. Mała ojczyzna sprzyja powstawaniu silnych lokalnych więzi, jakie łączą daną mikrospołeczność. Owe miejsca (lub miejsce) bliskie sercu człowieka pełnią także funkcję mitotwórczą, sprzyjają idealizacji wspomnień i budzą nostalgię. Stanowią także wspaniałą inspirację dla twórców kultury i sztuki. Są na koniec pewnym punktem oderwania się od zmiennej i niepewnej codzienności, sprzyjają poszukiwaniu dawnego szczęścia, prostoty, moralności i tożsamości – narodowej, etnicznej, regionalnej, obywatelskiej…

Autor:
Zobacz inne motywy