Motyw tęsknoty

Tęsknota wiąże się w literaturze z najrozmaitszymi tematami, począwszy od miłości, a na ojczyźnie skończywszy. Najczęściej bohaterami utworów literackich są ci, którzy tęsknią właśnie do ukochanych osób, tęsknią za tymi, którzy odeszli, za ojczyzną, kimś bliskim. Poniższy zestaw utworów pokazuje, jak szeroka jest to tematyka i z jakimi epokami najczęściej się wiąże.

Zobacz inne motywy