Motyw muzyki

Muzyka w tekstach kultury pojawia się często w kreacji nowych bohaterów, ale również jako nawiązanie do istniejących wytworów kultury – może być dowodem intertekstualności. Odrębnym motywem jest muzyczność, na którą ma wpływ budowa utworu, użyte słownictwo, zrytmizowanie, refreny itd.

Zobacz inne motywy