Motyw krzywdy

Krzywda to pojęcie, które można rozumieć na wiele sposobów. Zawsze jednak ma charakter negatywny. Wyrządzanie krzywdy jest działaniem na niekorzyść drugiej osoby, czy to bezpośrednim, czy niebezpośrednim. Nie zawsze jest zabiegiem celowym, często nieodpowiednim komentarzem czy zachowaniem zdarza się skrzywdzić kogoś przypadkowo. Skrzywdzić można fizycznie, zadając ranę, ale też i psychicznie – wpływając na czyjeś uczucia, mówiąc nieprzyjemne rzeczy lub poniżając. Często mówi się o ludziach pokrzywdzonych przez los: wojny, kataklizmy, choroby – one również są źródłem krzywdy. Pamiętać należy, że każdy człowiek ma inną wrażliwość, inną hierarchię wartości i odporność na niekorzystne czynniki, dlatego też krzywda niejednokrotnie ma bardzo indywidualny charakter.

Zobacz inne motywy