Motyw krzywdy - Słowniczek pojęć

Katastrofa sytuacja pociągająca za sobą tragiczne skutki – bądź ogromne straty materialne, bądź ofiary w ludziach.

 

 

Motyw krzywdy
Nawiązania do utworów