Kilka słów od autorów ...

Historia na 6 to profesjonalnie opracowane zagadnienia z historii. Materiał został omówiony chronologicznie wg czterech epok. Dodatkowo, aby ułatwić wyszukiwanie określonego tematu, każda z epok została podzielona na siedem działów: Państwo, Systemy polityczne, Struktura i organizacja społeczeństw, Życie gospodarcze, Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i ekonomiczne oraz Życie religijne i Osiągnięcia cywilizacji. Serwis stanowi kompletne vademecum licealisty, przygotowującego się zarówno do klasówki, jak i do matury.

Opracowania tematów

Starożytność

Państwo

Państwo - Babilon - Państwo - Chiny - Państwo - Egipt - Państwo - Grecja - Państwo - Indie - Państwo - Izrael - Państwo - Rzym

Systemy polityczne

Ateny - system polityczny - Egipt - system polityczny - Rzym - system polityczny - Sparta - system polityczny

Struktura i organizacja społeczeństwa

Struktura i organizacja społeczeństwa Aten - Struktura i organizacja społeczeństwa Sparty - Struktury i organizacja społeczeństwa Indii - Struktury i organizacja społeczeństwa Rzymu. - Struktury i organizacje społeczeństwa Egiptu

Życie gospodarcze

Cechy gospodarki greckiej w starożytności - Gospodarka rolna, rzemiosło i handel w starożytnym Rzymie - Życie gospodarcze Egiptu

Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne

Najważniejsze wydarzenia polityczno-militarne starożytnego Egiptu - Początki chrześcijaństwa - Podbój cesarstwa rzymskiego - Wielka wędrówka ludów - Wydarzenia militarne starożytnego Rzymu - Wydarzenia militarne starożytnej Grecji

Życie religijne

Religia starożytnego Egiptu - Religia starożytnego Rzymu - Religia starożytnej Grecji - Religia starożytnych Indii - Religia w Palestynie - Życie religijne - Mezopotamia - Życie religijne w starożytnych Chinach

Osiągnięcia cywilizacji

Osiągniecia cywilizacyjne starożytnego Rzymu - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytego Egiptu - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Grecji - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnej Mezopotamii - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Chin - Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Indii - Rozwój prawa w Rzymie

Średniowiecze

Państwo

Państwo - Anglia - Państwo - Bizancjum - Państwo - Ruś - Państwo - Skandynawia - Państwo arabskie - Państwo Franków - Państwo Ottonów - Państwo polskie

Systemy polityczne

Feudalizm - Monarchia parlamentarna - Monarchia patrymonialna - Monarchia stanowa - Polska Piastów - Struktura władzy w Anglii średniowiecznej

Struktura i organizacja społeczeństwa

Struktury i organizacja społeczeństwa feudalnego we Francji X-XIV w. - Struktury i organizacje społeczeństwa feudalnej Anglii XI-XII w. - Struktury i organizacje społeczeństwa Niemiec XIII - XIV w. - Struktury i organizacje społeczeństwa polskiego XIII-XV w.

Życie gospodarcze

Feudalizm na zachodzie Europy - Najważniejsze pojęcia związane z feudalizmem - Procesy kolonizacyjne na ziemiach polskich - System feudalny w Polsce - Średniowieczna gospodarka

Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne

Konflikty polsko-krzyżackie 1226-1561 - Najazd Arabów - Podboje barbarzynców we wczesnym średniowieczu - Spór o inwestyture - Stosunki polsko-niemieckie w średniowieczu - Wybrane bitwy średniowieczne - Wyprawy krzyżowe - Wyprawy Normanów od VIII do XIII w.

Życie religijne

Chrześcijaństwo w Europie - Chrześcijaństwo w średniowiecznej Polsce - Islam - Rola chrześcijaństwa w średniowieczu

Osiągnięcia cywilizacji

Architektura i sztuka gotycka - Architektura i sztuka romańska - Kultura rycerska - Uniwersytety - Zabytki piśmiennictwa średniowiecznego

Nowożytność

Państwo

Ameryka Łacińska - Austria i Austro-Węgry - Imperium Osmańskie - Królestwo Polskie - Księstwo Warszawskie - Państwo - Chiny - Państwo - Francja - Państwo - Japonia - Państwo - Prusy - Państwo - Rosja - Rzeczpospolita szlachecka - Stany Zjednoczone - Cesarstwo Niemieckie

Systemy polityczne

Abslutyzm oświecony w Rosji - Absolutyzm w Austrii - Absolutyzm we Francji - Demokracja szlachecka w Polsce - Ideologie doby nowożytnej - Pruski absolutyzm oświecony - Republika francuska XVIII - XIX w. - Ustrój Stanów Zjednoczonych XVIII-XIX w.

Struktura i organizacja społeczeństwa

Społeczeństwo amerykańskie w XVIII - XIX w. - Społeczeństwo przedrewolucyjnej Francji - Społeczeństwo rosyjskie pod panowaniem Piotra I - Społeczeństwo staropolskie - Społeczeństwo wczesnokapitalistycznej Anglii XVII - XVIII

Życie gospodarcze

Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych - Gospodarka zachodniej i wschodniej Europy - Handel w XV-XIX w - Rewolucja przemysłowa w Anglii - Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie

Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne

Kongres wiedeński - Kontrreformacja w Europie - Polskie powstania narodowe w XIX w - Reformacja w Europie - Rewolucja francuska - Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych - Wojna secesyjna - Wojny napoleońskie - Wojny Polski w XVII w

Życie religijne

Chrześcijaństwo na przełomie XIX i XX w - Kontrreformacja w kościele - Kościół katolicki wobec kapitalizmu i socjalizmu - Reformacja i kontrreformacja w Polsce - Reformacja kościoła

Osiągnięcia cywilizacji

Architektura i sztuka doby nowożytnej - Filozofia - Industrializacja - Kierunki myślowe - Rozwój techniki wojennej w czasach nowożytnych - Wielkie odkrycia geograficzne - przyczyny, przebieg i ich znaczenie - Wynalazki i odkrycia naukowe w epoce nowożytnej XVI-XVIII wiek

Współczesność

Państwo

Afryka - państwa - Azja - państwa - Państwo - Niemcy - Państwo - Polska - Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw - Zmiany terytorialne w Europie w XX wieku

Systemy polityczne

Autorytaryzm - Komunizm ZSRR - Konstytucja PRL - Konstytucje II RP - Przemiany polityczne po 1945r w Europie. - System ustrojowy III Rzeszy - Ustrój II RP

Struktura i organizacja społeczeństwa

Demografia świata w XX wieku - Losy Polaków w czasie II wojny światowej - Polacy w PRL - Problem Żydów w XX wieku - Społeczeństwo polskie przed i po 1918 - Społeczne skutki II wojny światowej - Struktura narodowościowa w II RP - Struktura społeczna w II RP

Życie gospodarcze

Gospodarka II Rzeczpospolitej - Gospodarka komunistycznej Rosji - Gospodarka PRL - Gospodarka światowa 1945-2007 - Gospodarka światowa w okresie międzywojennym

Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne

Dekolonizacja - I wojna światowa - II wojna światowa - Najważniejsze wydarzenia po II wojnie światowej - Polska w II wojnie światowej - Rewolucje w Rosji - Walka o granice polskie w latach 1918-1923

Życie religijne

Buddyzm dziś - Encykliki Jana Pawła II - Judaizm dziś - Prawosławie dziś - Protestantyzm dziś - Przemiany w kościele katolickim - Religie monoteistyczne we współczesym świecie - Religie na mapie świata - Rola Jana Pawła II w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych XX w - Sobór watykański II - Stosunki wyznaniowe II i III RP - Zagrożenia sektami

Osiągnięcia cywilizacji

Architektura i sztuka współczesna - Osiągnięcia naukowe w XX i XXI wieku - Podbój kosmosu - Rozwój techniki w XX i XXI wieku - Współczesne koncepcje filozoficzne - Wybrane wynalazki i osiągnięcia medyczne w XX i XXI wieku