Państwo - Japonia

dział: Państwo

Rozwój terytorialny Japonii:

  • 1590 r. – generał Hideyoshi jednoczy państwo japońskie
  • 1592-1598 – wyprawy do Korei; konflikty militarne z Chinami o to terytorium
  • 1894-1895 – konflikt z Chinami; zajęcie Tajwanu i Korei
  • 1904-1905 – wojna japońsko-rosyjska; wzrost japońskich wpływów w Mandżurii i Korei; zajęcie południowego Sachalinu
  • 1910 – aneksja Korei przez Japonię
  • 1914 – Japonia zajmuje niemieckie posiadłości na Pacyfiku m. in. Karoliny i Mariany