Chronologia najważniejszych wydarzeń w Japonii od XVI do XIX wieku

dział: Państwo
 • 1549 r. – pierwsi misjonarze chrześcijańscy pojawiają się w Japonii
 • 1573-1582 r. – dyktatura Ody Nobunagi; poparcie dla chrześcijaństwa, prześladowania wyznawców buddyzmu
 • 1590 r. – zjednoczenie Japonii pod rządami generała Hideyoshi
 • 1592-1598 r. – wyprawy generała Hideyoshiego do Korei; konflikt z Chinami
 • 1600-1867 r. – okres Edo – rządy szogunów z rodu Tokugawa; ograniczenie władzy cesarza i magnatów; zakazy kontaktów z Europejczykami i wyjazdów za granicę
 • 1634-1635 r. – prześladowania chrześcijan
 • 1640 r. – przyznanie Holendrom monopolu na handel z Japonią
 • 1854-1858 r. – umowy z USA, Anglia, Rosją, Holandią i Francją; otwarcie portów chińskich dla tych państw
 • 1867-1868 r. – likwidacja urzędu szoguna; przywrócenie władzy cesarza; okres Meiji (1868-1912)
 • 1877 r. – stłumienie ostatniego powstania samurajów
 • 1889 r. – uchwalenie japońskiej konstytucji, wprowadzenie parlamentaryzmu
 • 1894-1895 r. – wojna z Chinami; odzyskanie przez Japonię Tajwanu oraz Korei
 • 1904-1905 r. – wojna japońsko-rosyjska; wzrost wpływów japońskich w Mandżurii i Korei, zdobycie południowego Sachalinu
 • 1910 r. – aneksja Korei
Państwo - Japonia