Wynalazki i odkrycia naukowe w epoce nowożytnej XVI-XVIII wiek

Epoka nowożytna narodziła się w XVI wieku i trwała umownie do końca XVIII wieku, ze względu na rozpiętość cezury czasowej nie był to okres monotonny jeśli chodzi o rozwój odkryć naukowych i technicznych. Warto dostrzec, że kolejne wynalazki i odkrycia pociągały za sobą następne, co z kolei dawało nowe, lepsze, dokładniejsze możliwości badawcze ,a w związku z tym kolejne odkrycia. Łańcuch rozwoju nauki i cywilizacji trwał i trwa do dziś. Czasami zdarzało się, że pewne odkrycia były dokonywane w dwóch miejscach jednocześnie, niezależnie od siebie. Czasem opracowany wynalazek naukowy lub techniczny nie został rozpowszechniony, dlatego musiał odczekać swój czas, kiedy inny naukowiec podjął kolejną próbę badawczą, aby dokonać odkrycia. Cechą charakterystyczną wynalazków i odkryć naukowych w epoce nowożytnej jest duże zainteresowanie naukami ścisłymi np. matematyka, astronomia, fizyka, biologia, czy medycyna. W epoce nowożytnej czas zainteresowania się człowiekiem i naukami bezpośrednio z nim związanymi przypada jedynie na XVI wiek, czyli epokę renesansu.

Wynalazki i odkrycia naukowe w epoce nowożytnej XVI-XVIII wiek