Religia starożytnych Indii

W starożytnych Indiach wykształciły się cztery kierunki religijne tj.:

 • Wedyzm,
 • Braminizm,
 • Hinduizm
 • Buddyzm.

Wedyzm był najstarszą religią Indii, wykształcił się na podstawie licznych zbiorów obrzędów i obyczajów opisanych w księgach „Wedy”(dosłownie „wiedza”). Powstały one około 1500 do 500 roku pne, składają się z czterech zbiorów :

 • Rigweda” zawiera wiedze hymnów,
 • Sameweda” wiedzę śpiewów,
 • Jadżurweda” wiedzę modlitwy,
 • Atharwaweda to zbiór wiedzy na temat zaklęć magicznych.

W księgach „Wedy” znajdują się zbiory hymnów, zaklęć, formuł i bardzo rozbudowanych modlitw ofiarnych.

Wedyzm był religią, w której:

 • czczono spersonifikowane siły kosmosu,
 • oddawano cześć siłom przyrody np.: ogień, wiatr, czy słońce,
 • kult polegał na składaniu ofiar bóstwom,
 • nie praktykowano wizerunku bóstw i świątyń,
 • ofiarę składano pod gołym niebem, była nią najczęściej krowa, byk , baran, koń, a także mleko lub masło,
 • ofiara nie była dziękczynieniem, ale błaganiem, błagano o sprawy materialne i duchowe,
 • wierzono, że wokół człowieka krążą demony, duchy i geniusze, wszystkie te siły są niewidzialne,
 • uznawano bóstwa wedyjskie za nieśmiertelne,
 • uznawano istnie bóstw uosabiających zjawiska natury.

Największą popularnością cieszyły się następujące bóstwa:

 • Agni – bóg ognia,
 • Surja – bóg słońca,
 • Waju – bóg wiatru,
 • Mitra- patronka ładu społecznego,
 • Waruna – opiekunka ładu kosmicznego.

 

Religia starożytnych Indii