Ateny - system polityczny

Centralnym ośrodkiem greckiej Attyki stały się Ateny, położone we wschodniej części Grecji. Państwo ateńskie rozrastało się drogą pokojową, wcielając od swojego terytorium inne mniejsze greckie polis. Pierwotnie ustrój społeczny Aten oparty był o strukturę rodową. Główna jednostką podziału społeczeństwa stał się ród. Kilkadziesiąt rodów (około 30) tworzyło fratrię. Tych struktur było w Atena około 12. Fratrie natomiast tworzyły fyle. W VII wieku p. Ch został wprowadzony dodatkowy podział fyli na 12 naukrarii. Źródłem do wprowadzenia tych podziałów stały się obowiązki o charakterze podatkowo-wojskowym, które musiała wykonywać ludność.

 

Ludność wolna Aten dzieliła się na: szlachtę (eupatridai), grupę uprawioną do sprawowania urzędów państwowych, drobnych ziemskich właścicieli (geomoroi) oraz rzemieślników (demiurgoi).