Kierunki myślowe

W epoce nowożytnej powstało kilka różniących się od siebie kierunków myślowych tj: renesans, oświecenie, romantyzm i pozytywizm. Każdy z nich miał inne źródło filozoficzno – kulturowe i każdy z nich spowodował inne konsekwencje. W filozofii nowożytnej wystąpiły cztery okresy tj.:

  • Okres filozofii odrodzeniowej (XV – XVI wiek),
  • Okres baroku (XVII wiek),
  • Okres oświecenia i krytyki (XVIII wiek),
  • Okres powstawania nowych systemów filozoficznych przypadający na pierwsza drugiej połowę XIX wieku (romantyzm, pozytywizm).

 

Kierunki myślowe