Monarchia parlamentarna

Jest to forma ustroju politycznego, w którym monarcha sprawuje funkcję głowy państwa. jego kompetencje są ograniczone do uprawnień o charakterze reprezentacyjnym. Faktyczna władza w państwie należy do parlamentu i do rządu. Ten ostatni jest kierowany przez premiera. Monarchia parlamentarna jest formą rządów, w której komptencje głowy państwa – króla oraz pozostałych organów władzy państwowej – rządu i parlamentu, są ściśle określone przez prawo, przez konstytucję. Można więc powiedzieć, że ten typ monarchii jest odmiana monarchii konstytucyjnej.

 

Monarchia parlamentarna narodziła się w Wielkiej Brytanii.

Monarchia parlamentarna