Austria i Austro-Węgry

dział: Państwo
 • 1526 r. – bitwa pod Mohaczem; opanowanie Czech i Węgier przez Habsburgów po śmierci Ludwika II Jagiellończyka
 • 1529 r. – pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków
 • 1556 r. – podział dynastii Habsburgów na dwie linie – hiszpańską i austriacką
 • 1683 r. – odsiecz Wiednia, oblężonego przez Turków, pod wodzą Jana Sobieskiego
 • 1699 r. – pokój w Karłowicach z Turcją; przyłączenie Chorwacji i Siedmiogrodu
 • 1713 r. – sankcja pragmatyczna Karola VI (zgoda na dziedziczenie tronu przez kobiety)
 • 1740-1748 r. – wojna o sukcesją austriacką; Maria Teresa utrzymuje się na tronie Austrii
 • 1740-1745 r. – utrata Śląska na przez Prus (podczas wojen śląskich)
 • 1741-1790 r. – panowanie Marii Teresy i Józefa II; reformy państwa austriackiego w duchu oświeconego absolutyzmu
 • 1772 r. – I rozbiór Polski
 • 1795 r. – III rozbiór Polski
 • 1796-1814 r. – udział w wojnach przeciwko Francji napoleońskiej
 • 1804 r. – przyjęcie przez Franciszka I tytułu cesarza Austrii
 • 1815 r. – Kongres wiedeński; ustalenie nowego ładu politycznego w Europie
 • 1809-1848 r. – kanclerz Austrii Klemens Metternich najbardziej wpływowym politykiem
 • 1848 r. – rewolucja „Wiosny Ludów” w Wiedniu i na Węgrzech; obalenie rządów kanclerza Metternicha
 • 1859 r. – początek wypierania Austrii przez Królestwo Sardynii i Francję z Lombardii
 • 1866 r. – klęska w wojnie z Prusami; usunięcie Austrii ze Związków Ogólnoniemieckich
 • 1867 r. – utworzenie dualistycznej monarchii austro-węgierskiej
 • 1867 r. – okupacja Bośni i Hercegowiny
 • 1882 r. – przyłączenie się Austrii do bloku państw trójprzymierza
 • 1914-1918 r. – udział Austrii w I wojnie światowej po stronie państw centralnych
 • 1918 r. – rozpad monarchii austro-węgierskiej; abdykacja Karola X (11 XI)
 • 12 XI 1918 r. – proklamowanie Republiki Austriackiej
Austria i Austro-Węgry