Państwo Ottonów

dział: Państwo
 • 925 r. – przyłączenie przez Henryka I Ludolfinga Lotaryngii
 • 929 r. – Czechy lennem cesarskim
 • 928, 929 r. – kampanie przeciwko Słowianom Połabskim (zależność lenna); opanowanie ziem między Soławą i Łabą
 • 933 r. – bitwa pod Unstrutą; klęska Węgier
 • 951 r. – zwierzchność lenna Ottona I nad królem Włoch Berengarem z Ivrei
 • 955 r. – bitwa na Lechowym Polu; rozgromienie Węgrów; upadek powstania Słowian Połabskich przeciwko niemieckiemu panowaniu
 • 1002-1018 r. – trzy wojny niemiecko-polskie z krótkimi przerwami; utrzymanie zwierzchnictwa cesarskiego nad Czechami, rezygnacja z uzależnienia Polski
 • 1033 r. – wyprawa Konrada II przeciwko Polsce, narzucenie zwierzchności trybutarnej
 • 1032 r. – przejęcie korony burgundzkiej przez Konrada II po śmierci ostatniego króla Burgundii – Rudolfa III
 • 1044-1045 – wyprawa przeciwko Węgrom Henryka III; Węgry uznają zwierzchnictwo cesarstwa i zobowiązują się do płacenia trybutu
 • 1154 r. – wyprawa Fryderyka I Barbarossy do Włoch; przyjęcie hołdu od wasali duchownych i świeckich
 • 1183 r. – pokój w Konstancji pomiędzy cesarzem Fryderykiem I Barbarossą a Ligą Lombardzką, na mocy którego cesarz akceptował autonomię miast włoskich, godził się na działalność Ligi, żądał jedynie aby miast włoskie uznały jego zwierzchnictwo
 • 1194 r. – odzyskanie przez Henryka VI Sycylii
 • 1276 r. – odebranie przez Rudolfa Habsburga Austrii czeskim Przemyślidom
 • Rudolf przekazuje Karyntię i Krainę hrabiom Tyrolu, Austrię i Styrię nadał swoim synom – Albrechtowi I i Rudolfowi II
 • 1306 r. – nadanie Czech przez Albrechta I Habsburga swojemu synowi – Rudolfowi III