Chronologia najważniejszych wydarzeń średniowiecznych Niemiec

dział: Państwo
 • III w. – pojawienie się na terenie Niemiec plemion Alemanów, Szwabów, Franków, Sasów i Turyngów
 • V-VIII w. – rozszerzenie wpływów państwa Franków na obszary Niemiec sięgające aż po rzekę Łabę
 • 843 r. – traktat w Verdun; powstanie państwa wschodniofrankijskiego
 • 911 r. – śmierć Ludwika Dziecięcia; koniec dynastii Karolingów
 • 928-929 r. – początek podboju Słowian, mieszkających na wschód od Łaby
 • 929 r. – narzucenie niemieckiego zwierzchnictwa Czechom
 • 933 r. – bitwa nad Unstrutą; zwycięstwo nad Węgrami
 • 951 r. – Otton I królem Longobardów; I wyprawa do Italii
 • 962 r. – II wyprawa do Italii; Otton I koronuje się na cesarza w Rzymie
 • 983 r. – powstanie Słowian połabskich
 • 994 r. – koncepcja Ottona III „Renovatio imperii Romano”
 • 1024-1056 – szczyt potęgi państwa niemieckiego za panowania Konrada II i Henryka III z dynastii salickiej
 • 1071-1075 – powstanie Sasów przeciwko Henrykowi IV
 • 1076-1085 – konflikt Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII
 • 1122 r. – konkordat w Wormacji
 • XII w. – podboje Hohenstaufów (narzucenie zwierzchnictwa książętom polskim, zburzenie Mediolanu, opanowanie południowych Włoch i Sycylii)
 • 1197 r. – początek wojny domowej pomiędzy Hohenstaufami a Welfami
 • 1229 r. – Fryderyk II zajmuje Jerozolimę; koronacja na króla jerozolimskiego
 • 1232 r. – Fryderyk II rezygnuje z władzy sądowniczej, budowy zamków, regaliów na rzecz lokalnych książąt; decentralizacja władzy królewskiej
 • 1268-1273 r. – Wielkie bezkrólewie
 • 1273 r.  – Rudolf Habsburg sięga po koronę cesarską
 • XIII-XIV w. – działalność Hanzy
 • 1356 r. – Złota bulla cesarza Karola IV Luksemburskiego
 • 1415 r. – Hohenzollernowie władcami Brandenburgii
 • 1420-1436 r. – wyprawy przeciwko czeskim Hustytom
 • 1474 r. – po raz pierwszy pojawia się nazwa „Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego”
 • 1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra; początek reformacji