Cesarstwo Niemieckie

dział: Państwo
  • 1817 r. – Wilhelm I ogłasza się cesarzem; koniec procesu jednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus
  • 1871-1878 r. – Kulturkampf; próba eliminacji Kościoła katolickiego i jego wpływów
  • 1882 r. – powstanie bloku trójprzymierza – Niemiec, Austro-Węgier i Włoch
  • 1884-1900 r. – pierwsze niemieckie kolonie – Togo, Kamerun
  • 1894 r. – powstanie antypolskiej organizacji – Hakaty
  • 1914-1918 r. – udział Niemiec w I wojnie światowej na czele państw centralnych
Cesarstwo Niemieckie