Państwo - Prusy

dział: Państwo
 • 1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra; początek reformacji
 • 1524-1525 r. – wojna chłopska w Niemczech
 • 1525 r. – sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego; Prusy pierwszym państwem protestanckim
 • 1555 r. – pokój religijny w Augsburgu; wprowadzenie zasady: Cuius regio eius religio
 • 1618 r. – unia personalna Prus Książęcych z Brandenburgią
 • 1618-1648 r. – wojna trzydziestoletnia
 • 1657 r. – Fryderyk Wilhelm („Wielki Elektor”) uzyskuje zwolnienie Prus Książęcych z lennej zależności od Polski (traktaty welawsko-bygdoskie)
 • 1701 r. – Fryderyk I koronuje się na „króla Prus”; reformy administracji i wojska pruskiego za panowania Fryderyka I
 • 1772 r. – I rozbiór Polski; Prusy zajęły Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), bez Gdańska i Torunia
 • 1793 r. – II rozbiór Polski; Prusy otrzymały Gdańsk, Toruń i województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego
 • 1795 r. – III rozbiór Polski; Prusom przypadły część Podlasia, Mazowsza z Warszawą oraz Żmudź
 • 1806 r. – utworzenie Związku Reńskiego przez Napoleona I; rezygnacja przez Habsburgów z tytułu cesarza niemieckiego (rzymskiego)
 • 1806 r. – klęska Prus w wojnie z Napoleonem I
 • 1807 r. – zniesienie poddaństwa chłopów w Prusach
 • 1815 r. – powołanie Związku Niemieckiego pod wodzą Austrii
 • lata 30-te XIX w. – rewolucja przemysłowa na ziemiach niemieckich; powstanie pierwszych przemysłowych okręgów w Westfalii, Ruhrze i Berlinie
 • 1833 r. – powstanie Niemieckiego Związku Celnego pod hegemonią Prus
 • 1841 r. – powstanie pieśni Deutschland, Deutschland über alles
 • 1848-1849 r. – próba przywrócenia cesarstwa przez sejm rzeszy we Frankfurcie; Austria wykluczona z Rzeszy
 • 1862 r. – Otto von Bismarck premierem Prus
 • 1866 r. – zwycięstwo w wojnie z Austrią; utworzenie Związku Północnoniemieckiego przez Prusy
 • 1870-1871 r. – wojna francusko-pruska; Prusy potęgą militarną