Kalendarium najważniejszych wydarzeń wojny siedmioletniej

dział: Państwo
  • 30 VIII 1756 r. – armia Fryderyka II wkracza do Saksonii; grabież i podbój Saksonii
  • 1 V 1756 r. – drugi traktat wersalski austriacko-francuski
  • wiosna 1757 r. – nieudana wyprawa Fryderyka II na Czechy; w czasie działań wojennych austriackie wojska przejściowo zajmują Śląsk i dochodzą aż pod Berlin; atak na Prusy przeprowadzają od wschodu Rosja i Szwedzi na terenie Pomorza; Francuzi w toku działań wojennych pokonują armię angielsko-hanowerską, jednak w bitwie pod Rossbach ulegają wojsko pruskim
  • 1757-1758 r. – opanowania Prus Wschodnich przez Rosję
  • 1759 r.- wojska austriacko-rosyjskie atakują Prusy; Fryderyk II ponosi klęskę w bitwie pod Kunowicami (12 VIII 1759 r.)
  • 1760 r. – atak ponowny Austrii i Rosji na Prusy, zajęcie Śląska i Berlina
  • 1762 r. – śmierć cesarzowej Rosji Elżbiety; jej następca Piotra III wycofuje się rosyjską armię z Pomorza i z terenu Prus Wschodnich; podpisuje także z Fryderykiem II pokój, a w konsekwencji także i sojusz wymierzony w Austrię; w tym samym roku w Rosji następuje przewrót pałacowy, który pozbawia tronu Piotra III, a carycą czyni Katarzynę II, która co prawda aprobuje pokój z Prusami, ale nie decyduje się na podpisanie sojuszu antyaustriackiego
  • 1763 r. – podpisanie pokoju w Hubertsburgu pomiędzy Prusami a Austrią i Saksonią, oraz w Paryżu pomiędzy Anglią a Francją i Hiszpanią

 

Traktat pokojowy zawarty po wojnie siedmioletniej w Hubertsburgu (15 II 1763 r.) potwierdzał przedwojenne granice państw europejskich. August III odzyskał zrujnowana w czasie działań wojennych Saksonię, a cesarzowa Maria Teresa zrzekła się Śląska. Niemal jednocześnie w Paryżu (10 II 1763 r.) został zawarty traktat pokojowy między Anglią, Francją i Hiszpanią. Anglia na jego mocy zatrzymała kilka mniejszych wysp na Morzu Karaibskim, oddając Francji Martynikę, Gwadelupę i Saint Lucię. W Ameryce Północnej Francja uzyskała prawo do połowów w rejonie Nowej Funlandii. Kanada i położona na wschód od rzeki Missisipi część Luizjany (poza Nowym Orleanem) stała się brytyjska własnością. Pozostała część Luizjany, na zachód od rzeki Missisipi stała się własnością Hiszpanii. Na terenie Indii Francja utraciła wszystkie posiadłości kolonialne. Na Morzu Śródziemnym musiała zwrócić Anglii Minorkę. Poniosła więc Francja w tym kolonialnym starciu z Wielką Brytanią ogromne straty.

 

Wojna siedmioletnia zmieniła układ sił w Europie. Swoje znaczenie i pozycję na kontynencie utraciła Francja. Musiała się wyrzec swoich marzeń o Belgii oraz poniosła ogromne straty w koloniach. Anglia wyzbyła się swojego zainteresowania sprawami belgijsko-holendersko-hanowerskimi, odwracając swoją uwagę od kontynentu europejskiego do mórz i oceanów. Punkt ciężkość spraw nurtujących ówczesna Europę, przesunął się ku wschodowi. Rosja udowodniła, że ma głos rozstrzygający w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej, a Prusy i ich król Fryderyk II ostatecznie dołączyły do grona mocarstw europejskich.