Państwo - Izrael

dział: Państwo
 • Ok. 1850 r. p. Ch. – Abraham i jego synowie przybywają do Palestyny (Kanann)
 • Ok. 1230 r. p. Ch. – Mojżesz wyprowadza Hebrajczyków z Egiptu
 • 1010-970 r. p. Ch. – panowanie króla Dawida; powstanie królestwa Izraela
 • 1000 r. p. Ch. – zdobycie Jerozolimy
 • 970-931 r. p. Ch. – panowanie króla Salomona
 • 931 r. p. Ch. – podział królestwa na Izrael i Judę
 • ok. 597 r. p. Ch. – zburzenie świątyni Salomona; wygnanie Żydów do Babilonii
 • 539 r. p. Ch. – powrót Żydów do Palestyny za zgodą króla Persów
 • 168-167 r. p. Ch. – powstanie machabejskie przeciwko Seleukidom, władcom hellenistycznym Bliskiego Wschodu
 • 63 r. p. Ch. – zdobycie Palestyny przez Pompejusza; początek rządów rzymskich
 • 66-70 r. – powstanie przeciwko Rzymianom („wojna żydowska”)
 • 70 r. – zdobycie Jerozolimy przez cesarza Tytusa
 • 132-135 r. – drugie powstanie żydowskie; początek
Państwo - Izrael