Państwo - Indie

dział: Państwo
  • VII w. p. Ch. – powstanie państwa Magadha na terenie północnych Indii
  • VI w. p. Ch. – działalność założyciela buddyzmu – Siddhartha Gautama (Budda) i dżinizmu (Mahawira)
  • 327 r. p. Ch. – wojska Aleksandra Wielkiego docierają  do doliny Indusu
  • 321-297 r. p. Ch. – zjednoczenie państewek  Indii Północnych  i Środkowych przez Czandraguptę; początek panowania dynastii Mauriów
  • 272-232 r. p. Ch. – panowanie Asioki; szczyt potęgi dynastii Mauriów; propagowanie buddyzmu; kontakty handlowe z Rzymem i Persją
  • I w. p. Ch. – podbój północnych Indii przez koczowniczy lud Kuszanów
  • I w. – rozłam w buddyzmie (hinajana i mahajana)
  • Ok. 320-484 r. – panowanie dynastii Guptów; ponowne zjednoczenie kraju (bez południowej części)
  • II poł. V w. – osłabienie władzy Guptów pod naporem Hunów
Państwo - Indie