Państwo - Egipt

dział: Państwo

Dzieje zjednoczonego państwa egipskiego rozpadają się na trzy podstawowe okresy: Starego, Średniego i Nowego Państwa, oddzielone tzw. okresami przejściowymi, w których nastąpiło załamanie się państwowości egipskiej.

 

 

 

 

Państwo - Egipt