Rozwój techniki w XX i XXI wieku

W II połowie XX i na początku XXI wieku obserwujemy bardzo szybki rozwój techniki. Zauważalny jest on w wielu dziedzinach życia np. w :

  • medycynie upowszechnienie antybiotyków, nowoczesnych urządzeń potrafiących zdiagnozować jednostkę chorobowa (tomograf komputerowy), przeprowadzić operacje (laser) lub wspomóc rehabilitację;
  • w komunikacji np. radio telewizja fax oraz samoloty i pociągi ekspresowe pozwalające na szybsze niż do tej pory przemieszczanie się z miejsca na miejsce;
  • w dziedzinie wojskowości np.: nowoczesne rodzaje broni tj. broń chemiczna, biologiczna, atomowa, bron maszynowa, pociski przeciwpancerne, samosterujące, artyleria rakietowa, pociski samobójcze, ręczne granatniki przeciwpancerne, rakiety V1 i V2, łodzie podwodne i wiele innych urządzeń wojskowych;
  • astronomii np. statki kosmiczne lądowanie na księżycu,
  • informatyce np. komputery, światłowody itp.
Rozwój techniki w XX i XXI wieku
  • Informacje ogólne