Państwo Franków

dział: Państwo
 • 355 r. – osiedlenie się Franków w granicach rzymskiej prowincji Galii
 • 486-507 r. – władca Franków – Chlodwig, podporządkowuje sobie większość terytorium Galii
 • 496 r. – Chlodwig przyjmuje chrzest
 • 507 r. – bitwa pod Poitiers – Chlodwig rozgromił Wizygotów; zajęcie całej Galii poza wybrzeżem Morzą Śródziemnego (Septymania i Prowansja)
 • 511 r. – śmierć Chlodwiga i początek rozdrobnienia państwa Franków
 • 687 r. – Pepin z Heristalu dokonuje zjednoczenia większości ziem Franków
 • 721 r. – Karol Młot (syn Pepina z Heristalu), utrwala swoja władzę jako majordom
 • 732 r. – bitwa pod Poitiers – odparcie ataku Arabów
 • 751 r. – Merowingowie zostają odsunięci od władzy przez majoroma Pepina Małego; początek panowania Karolingów
 • 754 r. – wyprawa Pepina Małego przeciwko Longobardom; utworzenie państwa kościelnego
 • 768-814 r. – panowanie Karola Wielkiego – długoletnie wojny z Sasami, Longobardami, Wizygotami, Awarami, Słowianami, Arabami (Hiszpania)
 • 792 r. – Karol ogłasza się zwierzchnikiem zachodniego chrześcijaństwa
 • 800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza
 • 812 r. – uznanie cesarskiego tytułu Karola Wielkiego przez cesarza Bizancjum
 • 814-843 r. – panowanie Ludwika I Pobożnego
 • 843 r. – traktat w Verdun – podział państwa karolińskiego pomiędzy wnuków Karola Wielkiego – Lotara I (uzyskał tytuł cesarza oraz Włochy i pas dzielnic centralnych), Ludwika Niemca (otrzymał wschodnią część kraju) oraz Karola Łysego (zachodnia część kraju)