Państwo - Ruś

dział: Państwo
 • V-VIII w. – zwierzchnictwo Hunów, Awarów, Chazarów i Bułgarów na plemionami Słowian wschodnich
 • IX w. – Kijów i Nowogród ośrodkami powstawania władzy politycznej na Rusi
 • 862 r. – Waregowie (staroruskie określenie na Wikingów) obejmują tron w Nowogrodzie; Ruryk obejmuje rządy; początek panowania dynastii Rurykowiczów
 • 882 r. – zdobycie Kijowa; przeniesienie stolicy książęcej z Nowogrodu do Kijowa
 • ok. 955 r. – tzw. I chrzest Rusi; przyjęcie chrześcijaństwa przez księżną Olgę
 • 957-972 r. – próby podboju Bułgarii przez księcia Świętosława; walki z Pieczyngami
 • 980-1015 r. – panowanie Włodzimierza Wielkiego; zjednoczenie Rusi
 • 981-988 r. – wyprawy przeciwko Polakom, Jadźwingom, Bułgarom Kamskim oraz Grekom, mieszkającym na Krymie
 • 988 r. – przyjęcie chrześcijaństwa z Bizancjum przez Włodzimierza Wielkiego
 • 1019 r. – zwycięstwo Jarosława Mądrego nad Świętopełkiem, popieranym przez Polskę
 • 1054 r. – śmierć Jarosława Mądrego
 • od pocz. XIII w. – rozbicie dzielnicowe na Rusi
 • 1113-1125 r. – panowanie Włodzimierza Monomacha; próba zjednoczenia Rusi
 • 1136 r. – ustanowienie republiki w Nowogrodzie Wielkim
 • 1169 r. – zdobycie i splądrowanie Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego (książę suzdalski)
 • 1223 r. – bitwa pod Kałką; rozbicie Połowców i Rusinów przez Mongołów
 • 1237-1238 r. – najazd Tatarów pod wodzą Batu Chana; podporządkowanie Rusi Tatarom
 • 1240 r. – zdobycie Kijowa przez Tatarów
 • 1242 r – bitwa na jeziorze Pejpus; rozbicie przez wojska nowogrodzkie wojsk Zakonu Kawalerów Mieczowych
 • poł. XIII w. – rozwój terytorialny i polityczny Księstwa Moskiewskiego
 • 1315-1361 r. – Litwa obejmuje swym panowaniem dużą część Rusi po Kijów, Wiaźmę i Morze Czarne
 • 1340-1366 r. – Polska opanowuje Ruś Halicką
 • 1363 r. – Litwini pokonują Tatarów nad Sinymi Wodami; powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 1328 r. – Iwan I Kalita przenosi stolicę wielkoksiążęcą z Włodzimierza do Moskwy
 • 1380 r. – bitwa na Kulikowym Polu; Dymitr Doński rozbija Tatarów
 • 1462-1505 – Iwan III jednoczy ziemie ruskie pod wodzą Moskwy
 • 1547 r. – Iwan IV Groźny carem Rosji
Państwo - Ruś