Rozwój terytorialny Rusi

dział: Państwo

Rozwój terytorialny Rusi w okresie średniowiecza przedstawia się w następujący sposób:

 • ziemie nad Dniestrem zalążkiem państwa ruskiego; powstanie państwa plemiennego ze stolicą w Kijowie (IX w.)
 • rozbicie państwa Chazarów (966-967), włączenie ich ziem do państwa; założenie grodu Tmutorkań, który miał być punktem wypadowym przeciwko Grekom mieszkającym na Krymie
 • zdobycie Przemyśla i Czerwienia (981) przez Włodzimierz Wielkiego
 • przyłączenie Grodów Czerwieńskich za panowania Jarosława Mądrego
 • rozciągnięcie zwierzchnictwa na plemiona estońskie i łotewskie przez Jarosława Mądrego
 • umocnienie w XII w. panowania ruskiego na terenach nad Oką, Klaźmą, Moskwą i górną Wołgą (panowanie Włodzimierza Monomacha)
 • kształtowanie się dwóch ośrodków władzy państwowej w okresie rozbicia dzielnicowego na terenie księstwa halickiego i wokół Moskwy
 • powstanie Księstwa Moskiewskiego w XIII w.
 • wcielenie Niżnego Nowogrodu oraz części obszaru nad górną Wołgą do Księstwa Moskiewskiego (1393 r.)
 • zajęcie Wielkiego Nowogrodu przez Iwana III (1478 r.)
 • wcielenie do państwa ruskiego Wielkiego Księstwa Twerskiego (1485 r.)
 • zajęcie i aneksja Pskowa do państwa ruskiego (1510 r.)
 • wcielenie Wielkiego Księstwa Riazańskiego (do 1520 r.) 
Państwo - Ruś