Motyw kobiety

Motyw kobiety jest jednym z najczęściej występujących w tekstach kultury. Związane jest to przede wszystkim z rolami, jakie pełni kobieta w życiu i w społeczeństwie: matki, żony, pracownicy, kochanki, kobiety świętej, itp. Oczywiste jest, że każda epoka inaczej postrzegała kobietę, przypisując jej inną rolę i zwracając uwagę na inne cechy charakteru czy osobowości. W opracowaniu motywu kobiety zwrócono uwagę przede wszystkim na ową różnorodność.

Zobacz inne motywy