Mistrz i Małgorzata - Geneza utworu

Nie ulega żadnej wątpliwości, że powieść Bułhakowa zaliczana jest od wielu lat do arcydzieł literatury światowej. Michał Bułhakow pisał ją aż przez 12 lat, od 1928 aż do śmierci (czyli 1940 roku). Zderzenie świata nierealnego z rzeczywistością Związku Radzieckiego doprowadziło do tego, że książkę ocenzurowano. Po raz pierwszy została wydana dopiero w 1973 roku, a i tak kpiące fragmenty zostały usunięte. Związek Radziecki, jak wiadomo, był państwem, które swoją ideologię oparło na marksizmie, czyli teorii, że oto każdemu daje się według pracy i potrzeb, a wszyscy obywatele (teoretycznie) są równi. Własność prywatna praktycznie nie istniała. Władzę sprawować miała klasa robotnicza, a w zasadzie jej przedstawiciele, czyli partia. Jej podporządkowana była cała władza (sądownicza i wykonawcza również). Związek Radziecki był państwem jak najbardziej totalitarnym: panował terror, nie było tzw. wolnego słowa i prasy, szalała cenzura, ludzi wsadzano do więzień, wymyślając najbardziej nieprawdopodobne powody. Oczywiście jednym z priorytetów partii było także wyeliminowanie religii. Wszystko to doprowadzało do absurdów. Taką właśnie rzeczywistość widział Bułhakow, który sparodiował pewne elementy świata totalitarnego w swojej powieści.