Mistrz i Małgorzata - Gatunek literacki

Gatunek literacki

Mistrz i Małgorzata jest powieścią. Trudno jednakże zakwalifikować ją do jakiegokolwiek gatunku literackiego. Niewątpliwie jest to powieść o tematyce politycznej, etycznej, filozoficznej, religijnej, estetycznej, psychologicznej. Z jednej strony możemy mówić o powieści realistycznej, dokładnie opisującej topografię Moskwy i społeczeństwo lat NEPu, z drugiej zaś na strukturę utworu składają się elementy fantastyczne i magiczne. W utworze znajdujemy wątek miłosny, kryminalny, religijny, a także elementy baśniowe i fantastyczne.