Motyw króla

Motyw króla w dzisiejszych tekstach kultury pojawia się rzadko. Wiąże się to z faktem, iż dziś mamy do czynienia nie z monarchią, a z demokracją. Funkcje króla zastąpiły takie instytucje, jak prezydent, rząd, sejm, senat. Niegdyś król był przedstawiany jako: dobry lub okrutny władca, wielki bohater, postać tragiczna, zbrodniarz. Temat często wiązał się z ludzką naturą, skłonną do popełniania złych czynów, by tylko objąć władzę.

Zobacz inne motywy