Motyw króla - Słowniczek pojęć

Elekcja wybór króla poprzez głosowanie.

 

Insygnia królewskie – oznaki władzy, pełnionego urzędu, godności; korona, berło, jabłko, miecz.

 

Panegiryk – utwór wysławiający daną osobę lub czyn.