Motyw teatru

Motyw teatru w literaturze i kulturze może być realizowany na kilka sposobów. Najczęściej spotykanym jest topos świata jako teatru. Opiera się on na przekonaniu, że człowiek jest jedynie marionetką, lalką, zabawką w rękach sił wyższych, bogów, losu, fatum i nie ma wpływu na wszystko to, co dzieje się w jego życiu. Innym sposobem realizacji motywu jest pokazanie teatru w utworze literackim. Można w zasadzie porównać to ze szkatułkowością, ponieważ bohaterowie sztuki odgrywają sztukę, role, przebierają się. Trzecia możliwość związana z teatrem to pokazywanie bohatera, który nie jest sobą, nie jest autentyczny, zakłada maski, gra kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Teatr może także odgrywać w literaturze rolę przestrzeni znaczącej, ważnej dla rozwoju akcji.

Zobacz inne motywy