Motyw żony

Bycie żoną to niezwykle odpowiedzialna rola, w którą wchodzi kobieta, wiążąc się z mężczyzną węzłem małżeńskim. W kulturze zachodniej mężczyzna może mieć tylko jedną żonę, w krajach arabskich natomiast dopuszczalna jest ich większa ilość – dla przeciętnego Araba cztery, a dla bogatych – całe haremy. Na przestrzeni lat wizerunek żony zmieniał się nieustannie. Choć cały czas powinna być ona podporą dla męża, dawniej miała ona ograniczoną możliwość działania. To mężczyzna był głową rodziny, a do obowiązków kobiety należało zajęcie się domem i wychowanie dzieci. Z czasem jednak, gdy kobiety głośno zaczęły wyrażać swoje prawa i oczekiwania wobec mężczyzn, sytuacja się zmieniła. W XX wieku żona stanęła na równi z mężem i, tak jak on, ma prawo do pracy zawodowej, do rozwoju intelektualnego i domagania się o pomoc w pracach w domu.

Zobacz inne motywy