Motyw wyzysku

Wyzysk jest pojęciem pozornie prostym, ale możliwe są różne jego rozumienia. Najogólniej będzie to wykorzystywanie innego człowieka, zmuszanie go do wykonywania jakichś czynności bez odpowiedniego wynagrodzenia i bezprawnie. Najczęściej wyzysk przyjmuje postać najbardziej karygodną – opierając się mianowicie na uprzywilejowanej pozycji w relacjach szef-pracownik lub krytycznego położenia pokrzywdzonego (np. jego ciężkiej pozycji finansowej). Jako wyzysk można określić także pewne spekulatywne formy działalności (jak np. pożyczanie pieniędzy na lichwę). Jedną ze współczesnych odmian wyzysku jest zjawisko mobbingu, powszechnie występujące zwłaszcza w dużych firmach i korporacjach. Na koniec warto dodać, że wyzysk nie musi być wcale fizyczny, albowiem istnieje też coś takiego, jak wyzysk psychiczny czy emocjonalny. Jest to więc pojęcie szerokie i interesujące.

Autor:
Zobacz inne motywy