Motyw wyzysku - Słowniczek pojęć

Mobbing stosunkowo nowy w polszczyźnie termin, który jednak już się zadomowił. Oznaczanie on długotrwałe, stale powtarzające się nękanie pracownika przez kolegów z pracy czy przełożonych, mogące naruszyć godność człowieka.

 

Stosunek feudalny – uwarunkowana historycznie zależność między panem a chłopem. Obowiązek nieodpłatnego świadczenia usług przez lennika na rzecz swojego wasala (nazywany tzw. pańszczyzną).