Motyw nieśmiertelności

Nieśmiertelność to nic innego jak nieuleganie śmierci, posiadanie życia wiecznego. We wszystkich religiach nieśmiertelni są bogowie, ale może je również osiągnąć człowiek poprzez zjednoczenie z bóstwem. W literaturze najczęściej mówi się o nieśmiertelności dzieł literackich, ale także o nieśmiertelności pamięci i w końcu ludzi.

Zobacz inne motywy