Motyw utopii

Motyw utopii pojawia się w najdawniejszych wytworach sztuki. Dotyczy on odwiecznego poszukiwania przez człowieka idealnego miejsca, w którym mógłby żyć i przebywać. Zależnie od epoki literackiej utopie umiejscawiane były w różnych przestrzeniach. Może to być nieskażona ludzką ręką przestrzeń dzikiej natury, może to także być przestrzeń miasta lub nawet całego państwa. W tych dwóch ostatnich przypadkach istotne jest działanie człowieka, polegające na uporządkowaniu przez niego otaczającej go rzeczywistości (nadanie odpowiedniego ustroju, porządku społecznego). W każdym przypadku celem istnienia utopii jest to, aby żyjący w niej ludzie byli szczęśliwi. Motyw utopii wiąże się z motywem, będącym jego przeciwieństwem – antyutopii oraz z motywem locus amoenus.

Zobacz inne motywy