Żywot człowieka poczciwego - Geneza utworu

epoka: Renesans

Żywot człowieka poczciwego stanowił pierwszą część dzieła zatytułowanego Źwierciadło albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom jako we źwierciadle przypatrzyć. Wydane w latach 1567–1568 roku Źwierciadło zawierało siedem samodzielnych gatunkowo i tematycznie tekstów oraz biografię autora. Były to obok wspomnianego Żywota...: Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszę, Apoftegmata, to jest krótkie a roztropne powieści, Przemowa krótka do poczciwego Polaka stanu rycerskiego, Zbroja pewna każdego rycerza krześcijańskiego, Do uczciwego a bacznego Polaka krótkie a  przyjacielskie napomnienie oraz Żegnanie ze światem. Źwierciadło zostało pomyślane jako summa poglądów renesansowego człowieka, a zarazem dzieło parenetyczne. Utwór miał więc cel typowy dla tamtych czasów, mianowicie przedstawienie idealnego obywatela. Temu służą pedantyczne wręcz wskazówki, jak żyć poczciwie.

Żywot człowieka poczciwego