Żywot człowieka poczciwego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Renesans

Kontynuacje i nawiązania

Nawiązania tematyczne odnajdujemy w realizacji co najmniej dwóch  motywów. Są to:

 

Motyw Arkadii

Arkadia to mitologiczna kraina wiecznej szczęśliwości – leżąca na środkowym Peloponezie, lesista, górska, zamieszkała przez ubogich pasterzy. Na gruncie chrześcijańskim jej odpowiednikiem jest Eden – raj, z którego wygnano pierwszych ludzi.

 • Mitologia grecka
 • Wergiliusz Bukoliki
 • biblijna Księga Rodzaju (rozdziały opisujące raj)
 • Teokryt Sielanki
 • Jan Kochanowski Pieśń świętojańska o Sobótce
 • Franciszek Karpiński Laura i Filon
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
 • Czesław Miłosz Dolina Issy
 • Ernest Bryll Arkadia

 

Motyw utopii

Termin „utopia” pochodzi od nazwy dzieła Tomasza Morusa, który do greckiego słowa „topia” (miejsce) dodał „eu” lub „ou”. Eutopia miała więc oznaczać dobre miejsce. Jednocześnie badacze zakładają, iż słowo „utopia” może pochodzić także od greckiego „outopos” - nie-miejsce czy miejsce, którego nie ma.

 • Platon Państwo
 • święty Augustyn O państwie Bożym
 • Tommaso Campanella Państwo słońca
 • Tomasz Morus Utopia
 • Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
 • Jan Jakub Rousseau Nowa Heloiza
 • Aldous Huxley Nowy wspaniały świat
 • Wojciech Gutkowski Podróż do Kalopei
 • Wisława Szymborska Utopia

 

Bibliografia przedmiotowa

 • A. Brückner, Mikołaj Rej, Warszawa 1988.
 • J. Ziomek, Literatura odrodzenia, Warszawa 1987.
 • J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1980.                                
 • Z. Nowak, Vates Polonus alias Rymarz, (w zbiorze:) Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 1, pod red. S. Grzeszczuka, Warszawa 1991, s. 474 – 545.

 

 

Żywot człowieka poczciwego