Motyw utopii - Słowniczek pojęć

Atlantyda – mityczne miasto o idealnym ustroju, położone na wyspie znajdującej się na Oceanie Atlantyckim. Miało ono ulec zatopieniu. Jego istnienie nie zostało potwierdzone historycznie.

 

Utopia – (gr. ou – nie, topos – miejsce) sam termin pochodzi od wymienionego powyżej utworu Thomasa More’a. Następnie stał się ogólną nazwą na wszystkie wizje idealnego społeczeństwa przedstawiane w sztuce.

 

Locus amoenus – jeden z toposów literackich wymienionych przez Ernsta Roberta Curtiusa, twórcę topiki, czyli nauki o toposach (motywach) literackich. Jest to miejsce przyjazne człowiekowi.

 

Słupy Heraklesa – określenie używane przez starożytnych Greków na Cieśninę Gibraltarską. Było to dla nich najdalej na zachodzie położone miejsce znanego im świata.

Motyw utopii
Nawiązania do utworów