Motyw pamięci

Pamięć to zdolność człowieka do przetwarzania posiadanych już informacji i ciągłego ich przyswajania. Jednak tak jak wiele umiejętności może ona być zawodna – ludzie często cierpią na amnezję lub też choroby doprowadzają do czasowego zaniku pamięci.

Również zdolność do pamiętania, a zatem również do przypominania sobie faktów z przeszłości, może być źródłem cierpienia – powoduje tęsknotę za krajem, miłością, rodziną.

Zobacz inne motywy