Motyw heroizmu

Heroizm to umiejętność dokonywania wielkich czynów, walki w obronie swoich ideałów. Bywa utożsamiany jest z męstwem, bohaterstwem. Literatura od dawna prezentuje bohaterów heroicznych, często są oni postaciami rzeczywistymi lub zaczerpniętymi z mitologii. Celem utworów podejmujących problem heroizmu jest wysławienie bohatera, upamiętnienie jego chwały, męczeństwa. Motyw ten jest obecny też w sztuce.

Niekiedy mamy do czynienia z deheroizacją bohaterów. Wtedy kiedy powinni się odznaczyć odwagą, nie udaje im się sprostać zadaniu lub uniemożliwia to sytuacja.

Zobacz inne motywy