Motyw heroizmu - Słowniczek pojęć

Deheroizacja – pozbawienie kogoś cech heroicznych.

 

Rapsod – utwór o charakterze pochwalnym, ma na celu wysławianie postaci lub wydarzenia; pisany w podniosłym stylu; o charakterze żałobnym, smutnym.