Motyw duchów

Duchy i zjawy, nawet jeśli założyć, że realnie nie istnieją, w kulturze obecne są właściwie od zawsze. Od dawien dawna bowiem człowiek w swej dociekliwej naturze nie ograniczał  postrzegania świata tylko do tego, co widzi. Szukał poza światem przyczyn zjawisk, których zrozumieć nie mógł.

Warto tu zwrócić uwagę na wieloznaczność słowa „duch”. Po pierwsze, w wierzeniach ludowych oznacza istotę ze świata pozamaterialnego. Ludzie wierzyli zarówno w duchy dobre, pomagające człowiekowi, jak i złe, które miały mu życie uprzykrzać. Z kolei w religii oraz filozofii mówi się o duchu (czy duszy), który po śmierci fizycznej człowieka trafia do „innego świata”. Natomiast Duch – w religii chrześcijańskiej – to trzecia Osoba Boska.

Zobacz inne motywy